Privacy beleid & Cookies

Via mijn website kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacy- en cookieverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daartoe wettelijk verplicht ben;
 • wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van mijn diensten en website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je op mijn website kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

Je naam
E-mailadres
IP-adres

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • het gebruik maken van de functionaliteiten op mijn website
 • het verbeteren van mijn website

Bewaartermijnen

Ik bewaar jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en houd er daarbij ook rekening mee dat ik jouw vragen moet kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moet kunnen oplossen, moet kunnen voldoen aan de toepasselijke wetgeving, klachten moet kunnen behandelen en de gegevens moet kunnen beschermen.

Verstrekken aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens door aan andere partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de aangevraagde diensten. Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiliging

Ik zorg ervoor dat jouw persoonsgegevens op een passende manier worden beveiligd tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Ik zorg dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens en dat de toegang is afgeschermd. Mijn website is voorzien van een SSL/TLS-certificaat, waardoor vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en jouw gegevens niet onderschept kunnen worden.

Google Analytics en cookies

Ik maken gebruik van Google Analytics, een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “first-party cookies”. Deze cookies helpen te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken en kunnen niet op andere domeinen worden gelezen. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Enig persoonlijk identificeerbare informatie wordt nadrukkelijk niet meegegeven, zo ook niet jouw IP-adres. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Je kunt Google Analytics cookies collectief uitzetten via deze link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ik heb Google Analytics in overeenstemming met de Handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacyvriendelijk ingesteld doordat:

 • ik met Google een verwerkersovereenkomst heb gesloten;
 • de gegevens anoniem worden verwerkt en dus niet zijn terug te voeren op het individu;
 • ik de optie ‘gegevens delen’ heb uitgeschakeld;
 • door mij geen gebruik wordt gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Mailchimp

Voor mijn nieuwsbrieven maak ik gebruik van mailchimp. Mailchimp heeft een duidelijke data verwerkingspolicy die hier na te lezen is: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ Meer invloed heb ik hier niet op.

Social media

Je treft mogelijk buttons aan van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Met deze buttons kunt je informatie van mijn website delen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Ik heb daar geen invloed op. Wil je hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jouw heb in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot het intrekken van jouw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens aan mij toezenden. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kan ik jou daarbij vragen je adequaat te identificeren. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik help je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Top