Disclaimer

Disclaimer

Voedingscoach Slank en Puur (Kamer van Koophandel: 67081037), hierna benoemt als voedingscoach, verleent je hierbij toegang tot de website https:\\voedings.coach en nodigt je uit de hier aangeboden diensten of producten af te nemen.

Voedingscoach behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
voedingscoach spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten of producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van voedingscoach.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan voedingscoach nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij voedingscoach.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van voedingscoach, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Disclaimer voor de gepubliceerde klantenervaringen/reviews: Resultaten zijn natuurlijk per persoon verschillend, afhankelijk van juist voorgestelde informatie, inzet en zelfdiscipline. Omdat iedere persoon anders is, is uitgesloten dat iedereen hetzelfde resultaat behaalt. Aan de gepubliceerde resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Top